top of page

Verwerkings-voorschriften

Marmox THERMOBLOCK (MT) is verkrijgbaar in 3 diktes (100, 88 en 53 mm) en 6 breedtes (90, 110, 140, 190, 240 en 290 mm) terwijl de lengte steeds 600 mm nuttig (615 mm totaal) bedraagt.

  • MT R2 nano/100: dikte van 100 mm

  • MT R2 nano/pir88: dikte van 88 mm

  • MT nano/53: dikte van 53 mm

Daarnaast is er ook een speciale mortel beschikbaar:

  • Hoge druk- en buigsterkte

  • Speciaal voor MT

  • Goed verwerkbaar

  • 3,5 L water per zak van 25 kg 

• Plaatsing gebeurt steeds op een vlakke ondergrond, waarbij zowel onder als boven de Marmox THERMOBLOCK (MT) een volledig vlak uitgestreken mortelbed (onder kimmorteldikte = ca. 20 mm, boven morteldikte = 12 mm) wordt aangebracht, om aldus een volledige verbinding te bekomen. Het mortelbed moet dus zowel onderaan als bovenaan over de volle breedte en lengte worden aangebracht.

• Indien MT als eerste laag (zogenaamde kimlaag) wordt geplaatst, deze perfect waterpas in een mortelbed plaatsen. Hiermee worden de onregelmatigheden van de ondergrond opgevangen. De mortel voor de kimlaag (onder en boven) is een mortel voor algemene toepassingen op basis van 3 delen zand en 1 deel cement (fm = 20 N/mm²). Maak de mortel niet te nat aan, omdat hij dikker wordt geplaatst dan bij een gewone metselvoeg.

• MT mag, met of zonder mortelvoeg, niet in meerdere lagen op elkaar worden verwerkt. 


• Steeds MT gebruiken met een breedte gelijk aan deze van de muur. 
 

• MT kan zowel onder als net boven de eerste laag metselwerk op basis van baksteen, betonblokken of kalkzandsteen worden geplaatst. 

• Bij gebruik van betonmetselstenen moeten deze die zich onder of boven de MT bevinden, van het volle type zijn. Bij gebruik van holle betonmetselstenen, enkel de eventuele laag onder en boven de MT omkeren en vullen met mortel- of betonspecie. 


• Voor toepassingen in combinatie met verlijmd of gemetseld cellenbeton, gelieve ons te contacteren. 

• Wanneer bitumineuze membranen met de vlam op of tegen het product moeten worden aangebracht, moet de vlambestendige uitvoering (MT R2 nano/pir) worden gebruikt. Deze is verkrijgbaar op aanvraag. 

• Voor een perfect waterdichte verbinding tussen de blokken, een MS-polymeer kit (type TEC7®) aanbrengen in de sponning/voeg. 

bottom of page